Information för investerare

(In Swedish)

Livsdal Sverige AB (publ.) meddelar resultat av nyemissionen.

Måndag 6 april 2020.

Nyemissionen, som bolagsstämman fattade beslut om den 2 mars 2020 och med teckningsperiod 9 mars 2020 – 3 april 2020, har tillfört 20 300 aktier till en teckningskurs om 85 SEK per aktie. Detta innebär att Bolaget tillförts 1 725 500 SEK före emissionskostnader. Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att öka med 20 300 SEK.

Aktiekapitalet kommer efter emissionen uppgå till totalt 520 300 SEK fördelat på 520 300 aktier.

Styrelsen kommer delregistrera nyemissionen hos Bolagsverket. På grund av den rådande omvärldssituationen kommer bolaget under våren åter öppna upp för fler aktieägare.

Aktieboken hålls tillsvidare av Bolaget. Under året kommer anslutning ske till Euroclear.

Kapitaltillskottet kommer möjliggöra säljinsatser mot konsument men även kontor, sjukvårdsinrättningar och uppbyggnaden av en säljorganisation i Stockholm som under året kommer fokusera på Sverige. Bolaget kommer intensifiera utvecklingen av den nya luftrenaren i enklare material och lansera Essential redan till sommaren. Hemsidans säljkanal kommer uppdateras med samtliga produkter samt möjliggöra för bland annat delbetalning.

Se intervju.

Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

Lyssna på oss.

 

Brödernas luftrenare – vapen mot coronavirus.

> Läs artikel

Camfil, Livsdals filterleverantör, rekommenderar deras filter HEPA13 för att eliminera coronaviruset i infektionsbekämpningskliniker och andra vårdinrättningar.

> Läs artikel

Förvirrad – är viruset luftburet eller inte?

> Läs artikel

Luftföroreningar orsak till demens.

> Läs artikel

Rusch efter virusdödare – Livsdal tar in nytt kapital

> Läs artikel

Stockholm drabbat av världens största hälsoproblem.

> Läs artikel

 

Intervju med Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

WHO: Breathe Life – Clean Air, Healthy Future

> Se video

 

Air pollution can be more damaging than 3 packs of cigarettes a day

> Se video

För mer information, vänligen kontakta

Tobias Murray, VD och grundare
Telephone +46 8 520 275 85
E-post: tobias.murray@livsdal.com

Andreas Murray, Ordförande och grundare
Telephone +46 8 520 275 85
E-post: andreas.murray@livsdal.com