Information för investerare

(In Swedish)

FÖRLÄNGNING AV TECKNINGSTID FÖR PÅGÅENDE NYEMISSION. TECKNINGSTID LÖPER TILL FREDAGEN DEN 3/4 KL 15.00

Styrelsen i Livsdal Sverige AB (publ.) har den 20 mars 2020 beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen. Teckningstiden förlängs med två veckor och pågår till och med fredagen den 3 april 2020.

Intresset för bolaget har varit exceptionellt trots rådande marknadssituation varför styrelsen beslutat förlänga teckningstiden med ytterligare två veckor för att kunna slutföra inledda investerar-diskussioner.

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.)

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Du kan ladda ner informationsmemorandum samt anmäla om teckning digitalt på www.hagberganeborn.se eller på denna sidan.

Teckningstid 9 mars till 3 april 2020.
Teckningskursen är 85 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar högst 240 000 aktier.
Emissionen uppgår till högst 20,4 mkr.
De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Dokument

> Investeringsmemorandum
> Pitch Deck
> Anmälningssedel
> Teckna med BankID

Se intervju.

Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

Lyssna på oss.

Investerarträffar

Pga rådande omvärldssituation kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till info@livsdal.com så bokar vi in en tid.

 

Brödernas luftrenare – vapen mot coronavirus.

> Läs artikel

Camfil, Livsdals filterleverantör, rekommenderar deras filter HEPA13 för att eliminera coronaviruset i infektionsbekämpningskliniker och andra vårdinrättningar.

> Läs artikel

Förvirrad – är viruset luftburet eller inte?

> Läs artikel

Luftföroreningar orsak till demens.

> Läs artikel

Rusch efter virusdödare – Livsdal tar in nytt kapital

> Läs artikel

Stockholm drabbat av världens största hälsoproblem.

> Läs artikel

 

Intervju med Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

WHO: Breathe Life – Clean Air, Healthy Future

> Se video

 

Air pollution can be more damaging than 3 packs of cigarettes a day

> Se video

För mer information, vänligen kontakta

Tobias Murray, VD och grundare
E-post: tobias.murray@livsdal.com
Telefon: 0708-720790

Andreas Murray, Ordförande och grundare
E-post: andreas.murray@livsdal.com
Telefon: 0708-207595