Information för investerare

Livsdal Sverige AB (publ.) meddelar resultat av nyemissionen.

Måndag 7 december 2020.
Nyemissionen, som styrelsen fattade beslut om den 22 oktober 2020 och med teckningsperiod 10 november – 4 december, har tillfört 35 900 aktier till en teckningskurs om 100 SEK per aktie. Detta innebär att Bolaget tillförts 3 590 000 SEK före emissionskostnader. Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att öka med 35 900 SEK.

Aktiekapitalet kommer efter emissionen uppgå till totalt 564 800 SEK fördelat på 564 800 aktier.

 

FÖRLÄNGNING AV TECKNINGSTID FÖR PÅGÅENDE NYEMISSION. TECKNINGSTID LÖPER TILL FREDAGEN DEN 4/12

Styrelsen i Livsdal Sverige AB (publ.) har den 24 november 2020 beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen. Teckningstiden förlängs med 10 dagar och pågår till och med fredagen den 4 december 2020.

Intresset för bolaget har varit stort trots rådande omvärldssituation varför styrelsen beslutat förlänga teckningstiden med ytterligare 10 dagar för att kunna slutföra inledda investerar-diskussioner.

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.)

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Du kan ladda ner informationsmemorandum samt anmäla om teckning digitalt på www.hagberganeborn.se eller på denna sidan.

Teckningstid 10 november till 24 november 2020
Teckningskursen är 100 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar högst 58 000 aktier.
Emissionen uppgår till högst 5,8 Mkr.
De nya aktierna motsvarar 9,88 procent av företaget efter emissionen.

Nyheter

Livsdals nyhetsrum

Dokument

Informationsmemorandum [pdf 5 Mb]

Investerarträff online

Torsdag 3 och fredag 4 december genomfördes investerarträffar digitalt.

Lyssna här i efterhand

Analys Livsdal

”Med ren, covid-fri luft i delade utrymmen som service, provisionsdriven utrullning i Nordeuropa och tre års kassaflöde direkt vid försäljning ser vi potential för intäkter över 100 mkr de kommande tre åren”.

Analys: Johan Widmark, Emergers
Datum: 2020-11-24

Läs analysen här

Se intervju

Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

Se video

Lyssna på bröderna Murray

Ren luft – möjlighet till pre-IPO investering.

> Läs artikel

Experten: Många luftrenare är helt värdelösa.

> Läs artikel

 

Camfil, Livsdals filterleverantör, rekommenderar deras filter HEPA13 för att eliminera coronaviruset i infektionsbekämpningskliniker och andra vårdinrättningar.

> Läs artikel

 

Luftrenaren – hemmets nya statussymbol.

> Läs artikel

Bra drag i Livsdals affärer.

> Läs artikel

Så kan en luftrenare minska risken för corona.

> Läs artikel

Intervju med Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

WHO: Breathe Life – Clean Air, Healthy Future

> Se video

Air pollution can be more damaging than 3 packs of cigarettes a day

> Se video