Information för investerare

Kallelse till årsstämma i Livsdal Sverige AB (publ.)

14 september 2021

Aktieägarna i Livsdal Sverige AB (publ.), orgnr. 556558-6913, kallas härmed till årsstämma den 15 oktober 2021 kl. 10.00 i företagets lokaler, Västra Trädgårdsg. 15 i Stockholm. Kallelse har skett i SvD och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Ladda ner Kallelse. Stockholm i september 2021, Styrelsen

Livsdal Sverige AB (publ.) meddelar resultat av nyemissionen.

13 september 2021

Nyemissionen, som styrelsen fattade beslut om den 3 augusti 2021 och med teckningsperiod 16 augusti – 10 september har tillfört 23 750 aktier till en teckningskurs om 105 SEK per aktie. Detta innebär att Bolaget tillförts 2 493 750 SEK före emissionskostnader. Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att öka med 23 750 SEK.

Aktiekapitalet kommer efter emissionen uppgå till totalt 587 550 SEK fördelat på 587 550 aktier.

Nyheter

Livsdals nyhetsrum

Investerarträff

Välkomna att lyssna digitalt på Livsdals grundare Andreas och Tobias Murray. Klicka här.

Lyssna på bröderna Murray

IR kontakt

Tobias Murray, +46708720790

Intervju med Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

WHO: Breathe Life – Clean Air, Healthy Future

> Se video

Air pollution can be more damaging than 3 packs of cigarettes a day

> Se video