Information för investerare

Kallelse till årsstämma i Livsdal Sverige AB (publ.)

Aktieägarna i Livsdal kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 oktober 2020 klockan 14.00 i företagets lokaler, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

> Ladda ner kallelse [pdf]

Livsdal Sverige AB (publ.) meddelar resultat av nyemissionen.

Måndag 6 juli 2020

Nyemissionen, som bolagsstämman fattade beslut om den 2 mars 2020 och med teckningsperiod 9 mars – 3 april samt 15 juni – 3 juli har tillfört 28 900 aktier till en teckningskurs om 85 SEK per aktie. Detta innebär att Bolaget tillförts 2 456 500 SEK före emissionskostnader. Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att öka med 28 900 SEK.

Aktiekapitalet kommer efter emissionen uppgå till totalt 528 900 SEK fördelat på 528 900 aktier.

Se intervju.

Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

Lyssna på oss.

En affär med stor potential – möt svenska framtidsbolaget

> Läs artikel

Kontoren rusar efter virusdödare – lyft för brödernas luftrenare

> Läs artikel

Camfil, Livsdals filterleverantör, rekommenderar deras filter HEPA13 för att eliminera coronaviruset i infektionsbekämpningskliniker och andra vårdinrättningar.

> Läs artikel

Coronatider innebär ökat intresse för vissa bolag – luftrenarbolaget Livsdal är ett sådant.

> Läs artikel

Emission i tillväxtbolaget som säkrar svensk arbetsmiljö.

> Läs artikel

Grundaren berättar – historien bakom världens bästa luftrenare

> Läs artikel

 

Intervju med Andreas Murray, ordförande och grundare av Livsdal.

> Se video

WHO: Breathe Life – Clean Air, Healthy Future

> Se video

Air pollution can be more damaging than 3 packs of cigarettes a day

> Se video