En effektiv tjänst till er skola

Livsdal levererar ren luft som tjänst till skolor där du hyr en luftrenare i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Genom oss kan du hyra marknadens mest effektiva luftrenare – som dessutom designats omsorgsfullt för att vara både lättplacerad och effektiv i ett klassrum med många elever. Vi installerar och servar luftrenarna löpande och gör regelbundna byten av filter. I avtalet ingår självklart försäkring.

Tjänsten inkluderar

Konsultation och planering
Luftrenare
Leverans och installation

Service
Byte av filter
Försäkring

Luftrenare tar bort 90 procent av aerosoler i skolans klassrum

Atmosfäriska forskare från Goethe Universitetet i Frankfurt har visat att luftrenare med ett klass H13-filter (HEPA) kan sänka aerosolkoncentrationen i ett klassrum med 90 procent inom 30 minuter. Eftersom detta avsevärt minskar risken för luftburet infektion med SARS-CoV-2, rekommenderar forskarna att placera sådana luftrenare i klassrum. I de flesta fall tyckte eleverna och lärarna inte ljudet från luftrenaren var störande. Läs mer här.

God inomhusluft ökar förmågan

En studie av ett team från Harvard och Syracuse University fokuserade på inomhusluftkvalitet. Forskarna har simulerat miljöer med olika nivåer av ventilation, koldioxid och utsläpp från vanliga kontorsprodukter och kommit fram till att människor som arbetar i ”green office environment” presterar nästan 27 procent bättre på kognitiva uppgifter.

En sammanfattning av studien hittar du här.

Hela studien finns här.

Ett komplement till ventilationen

Inomhusluften kan vara upp till 50 gånger hälsofarligare än utomhusluften. Genom ventilationen kommer avgaser från trafik och pollen in och adderas till de luftföroreningar som ofta redan finns i inredning, elektronik, själva byggnaden och våra städmaterial. Dessutom tillkommer bakterier och virus som vi människor bär med oss och sprider mellan varandra.

Luftrenare är ett kraftfullt komplement till god ventilation. Oftast är kontorens ventilationsanläggningar inte tillräckligt stora, och att installera en mer effektiv anläggning är dyrbart och ger bara marginell förbättring. Att öka mängden tilluft är inte heller ett fullgott alternativ, eftersom mer luftföroreningar från utomhusluften tillkommer.

Kontakta oss