Ren logik bakom våra produkter

Våra luftrenare bygger på samma teknik som används på sjukhus och inom rymdindustrin för att skapa säkra inomhusklimat. De eliminerar avgaser från trafik och skadliga partiklar från de flamskyddsmedel som används i textilier, möbler och elektronik. Dessutom har de dokumenterad kapacitet att ta så små partiklar som virus.

Livsdals luftrenare eliminerar

Bilavgaser
Pollen
Giftiga ämnen från rengöringsmedel.
Skadliga gaser från flamskyddsmedel i inredning och elektronik.
Bakterier och mögelsporer.
Virus

Marknadens mest avancerade filterteknik

Partikelfiltret är HEPA H13-klassat enligt EN1822 och kommer från den svenska luftfiltreringsspecialisten Camfil. Det fångar upp partiklar i storlekar som PM10, PM2.5, PM1 ända ner till nanostorlek. Molekylfiltren avlägsnar kvävedioxid, svaveldioxid och ozon från avgaser samt formaldehyd och flyktiga organiska föreningar. I jämförelse med andra, genomsnittliga luftrenare är reningskapaciteten hos våra luftrenare 10–20 gånger högre.

Filterstorlek Livsdal One

HEPA H13 partikelfilter för industriellt bruk 9,7 m²
Molekylfilter 11,7 kg aktivt kol

Filterstorlek Livsdal Essential

HEPA H13 partikelfilter 6,2 m²
Molekylfilter 5,9 kg aktivt kol

Så fungerar reningen

Luftrenaren ansluts till eluttag, startas och ställs in på önskad nivå med hjälp av ett steglöst reglage. Genom det stora tilluftsgallret på baksidan sugs luften in och passerar genom olika filter för att sedan blåsas ut på framsidan genom ett mindre utlopp. På så vis får luften högre utloppshastighet och skapar en cirkulation i rummet.

Efter 15–20 minuter har all luft i utrymmet passerat genom filtren och renats en första gång, men eftersom ny luft hela tiden tillkommer bör luftrenaren fortsätta vara på. Om inga föroreningar finns cirkuleras luften bara genom den. Inuti luftrenaren finns en fläkt vars ljudnivå dämpats så mycket det är möjligt, vilket ger ett vitt brus som påminner om ljudet från ett hav.

Labtestad teknologi

I en serie tester vid Camfil Tech Center i Trosa, Sverige, reducerar Livsdal 0,3 mikronpartiklar i en 20 kubikmeter stor kammare från 50 miljoner till 2 miljoner partiklar per kubikmeter på 25 minuter vid medelhastighet.

Det andra testet visar fullständig eliminering av toluenmolekyler från 1200 delar per miljard ner till noll på bara 14 minuter vid medelhastighet.

Luftflöde, ljud och energiförbrukning vid olika effektlägen

Luftleverans kubikmeter per timme: 55-85-160-280-490
Ljudnivå dB (Lw): 25-33-44-50-66
Energiförbrukning watt: 8-10-15-21-60

En hälsoinvestering

Enligt WHO påverkar luftburna föroreningar hälsan negativt. Dessutom finns en rad kopplingar mellan luftföroreningar och olika sjukdomstillstånd. Den som har astma eller annan kronisk luftvägssjukdom får vanligtvis förvärrade problem av luftföroreningar. Andningsproblem har dessutom en negativ inverkan på sömncykeln. Ny forskning har även kopplat samman partiklar från fordonsutsläpp och industriell förorening med en inflammatorisk process som utlöser hjärtsjukdomar och stroke.

Ren luft kan däremot kopplas till bättre koncentration och arbetskapacitet. Med effektiv luftrening har du med andra ord möjlighet att öka dina medarbetares ork och undvika spridning av sjukdomar till en kostnad som är försumbar.

Luftrenare minskar besvär av och risker för

Pollenallergi
Sömnstörningar, inklusive apné
Luftvägssjukdomar
Cancer
Hjärt-kärlsjukdomar