Luftrenare mot astma och allergi

Ungefär två tredjedelar av alla personer med astma och olika former av allergier uppger att symtomen blir värre när luftkvaliteten försämras. Anledningen är att luftföroreningarna kan irritera luftvägarna och trigga igång symtomen. De mindre partiklarna når hela vägen ner i lungan och gaser kan gå vidare ut i blodet.

Några av de vanligaste gaserna är kvävedioxid och ozon som bland annat kommer från trafik. Dessa gaser kan trigga astma, eftersom de är mycket irriterande för luftvägar och lungor. Ozon är direkt relaterat till astmaattacker i och med att det kan minska lungfunktionen och göra det svårare att andas.

Mer om påverkan från luftföroreningar kan du läsa på Asthma and Allergy Foundations webb

Dålig luft framkallar allergier

I sina riktlinjer för boende och hälsa skriver WHO att dålig inomhusluft har ett antal skadliga hälsoeffekter. Luftföroreningar i inomhusluften är förknippade med allergier, försvagat immunsystem, cancer, hud-, ögon-, näsa-, och halsirritation. De kan också påverka reproduktiva-, nerv- och kardiovaskulära system negativt. Att minimera luftföroreningarna är viktigt för att erhålla en acceptabel inomhusluftkvalitet enligt WHO.

WHO:s Health and Housing Guidelines kan du läsa här.

Luftföroreningar i svenska städer

Även i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö är luftföroreningarna så påtagliga att de kan ge allvarliga skador. Bara i Skåne dör 780 personer per år, och 117 barn utvecklar astma och 59 bronkit på grund av föroreningarna i luften. Med en luftrenare motverkar man astma och allergi.

En studie av Stefan Hansson, överläkare på Kvinnokliniken i Lund, visar att skadliga partiklar från luftföroreningar även kan ta sig in i moderkakans celler och orsaka inflammation på den gravida mamman. Mödrar på adresser som räknas som förorenade är enligt studien dubbelt så drabbade jämfört mödrar på andra adresser.

Kvällsposten rapporterade om luftföroreningar i Skåne under sommaren 2020.

Luftrenare motverkar astma och allergi

Inomhusluften innehåller ofta högre koncentrationer av luftföroreningar än utomhusluften, eftersom emissioner från husdjur, pollen, mögel, elektronik, dammkvalster och rengöringsprodukter adderas till luftföroreningarna utifrån. Tillsammans skapar de en cocktaileffekt som gör den upp till 50 gånger skadligare än utomhusluften att andas in.

Ett sätt att motverka astma och allergi är att reducera de skadliga luftföroreningarna i inomhusluften genom att använda en högkvalitativ luftrenare med partikelfilter som HEPA H13 samt kolfilter som kan fånga gaser som kvävedioxid och ozon.

Om vikten av att välja rätt luftrenare kan du läsa i New York Times.

Mer om vad du behöver veta om luftrenare hittar du på Asthma and Allergy Foundations webb.